Gizle

MERCEK ALTI

Sosyalist hareket için kadının özgürleşme mücadelesini savunmak yalnızca adalet meselesi değildir. Aynı şekilde işçi sınıfının yarısını oluşturan kadınların katılımı olmaksızın bir grevin başarıyla sonuçlanması, kadınların ön saflarında yer almadığı bir devrimin başarılması ...

Yetersiz beslenme yalnızca açlık değil, sağlıklı ve dengeli beslenememektir. Halkımız bayramdan bayrama et yüzü görürken, pazarlarda sebze meyve fiyatları uçarken, zamlarla ...

Nerede bir grev çadırı varsa gidin oturun destekleyin, çaylarını için halaya durun. Olmadı sağa sola anlatın, dayanışma gösterin, imkânınız varsa boykotu ...

"Her birimiz, eğer gün gelir ve devrim bunu gerektirirse, sizin altında öldüğünüz bayrağın altında gözümüzü kırpmadan öleceğimize and içeriz!”

Türkiye Devrimci Hareketi uluslararası işçi sınıfının devrimci mücadelesiyle kendini inşa etmeyi hedefleyen Leninist ve Enternasyonalist bir parti kavrayışının köklü ve uzun tarihinin ...

UST olarak, hem Nicolás Maduro’nun işçi düşmanı ve baskıcı diktatörlüğünü hem de ABD emperyalizminin ve kıtadaki müttefiklerinin müdahaleci politikalarını kategorik olarak ...

Sudan halkı Ömer El Beşir'in katliamcı iktidarına karşı ülkenin dört bir yanında ayaklanıyor. 150'nin üstünde yerleşim yerinde yüzlerce kişi devlet tarafından ...
Daha Fazla ...