"E1"

Avatar

Türkiye Devrimci Hareketi uluslararası işçi sınıfının devrimci mücadelesiyle kendini inşa etmeyi hedefleyen Leninist ve Enternasyonalist bir parti kavrayışının köklü ve uzun tarihinin mirasına tutunarak ayağa kalkacak.

UST olarak, hem Nicolás Maduro’nun işçi düşmanı ve baskıcı diktatörlüğünü hem de ABD emperyalizminin ve kıtadaki müttefiklerinin müdahaleci politikalarını kategorik olarak reddediyoruz.

Sudan halkı Ömer El Beşir'in katliamcı iktidarına karşı ülkenin dört bir yanında ayaklanıyor. 150'nin üstünde yerleşim yerinde yüzlerce kişi devlet tarafından öldürüldü.

Türkiye devrimci hareketi, son nefesine kadar işçi sınıfı davası için fedakarca çalışan bir neferini kaybetti. 12 Eylül'ün işkencelerine, hücrelerine boyun eğmeyen, hayatı boyunca iftihar duyulacak bir tavra sahip olan Halil ...

Güncel mücadeleler ve faşizan rejime karşı işçi sınıfının çıkarlarını, hatta sosyalistlerin fiziksel varlığını korumak için birleşik bir mücadele örgütü hâlâ nesnel bir ihtiyaçtır.

Kadınlar sokakta, düzenin emekçileri ve yoksulları vatandaş olmaktan çıkarıp kul yapma çabası en önce ve en çok kadınları hedef alıyor. Sendikalaştıkları için işten çıkarılan ya da kölelik koşullarında çalıştırılan işçiler ...

Resmi TKP, daha önce parti ismi konusunda yaşanan ihbar vakaları ve muhbir Murat Papuç konusu da dahil olmak üzere kendini ciddi bir değerlendirmeye tabi tutmalı, hiçbir şeyin üzerini örtmeden devrimci ...

We are aware that today we are as little as a drop in the sea and we also know that the sea would not exist without the drops.

Bugün denizde bir damla olabiliriz. Ancak o damlalar olmasa deniz de olmazdı. Ortadoğu’nun devrimcileri, tüm milletlerden, dinlerden, mezheplerden işçi sınıfını tek bir mücadele bayrağı etrafında birleştirmek zorundadır.

Hırsız iktidarların, yolsuzluğa batmış siyasetçilerin ekonomik felakete sürüklediği Arjantin'de emekçilere yönelik saldırılar da genelleşti. Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonal'in Arjantin partisi PSTU'nun ve işçi hareketinin liderlerinden yoldaşımız Daniel Ruiz, ...