Açıklamalar

Emperyalizm Venezuela'da işçilerin Maduro'yu devirme ve çokuluslu şirketleri kamulaştırmaya gitmeleri ihtimaline karşılık, kendi kuklalarını darbeyle iktidara getirmeye çalışıyor...

Ülkede 1 Mayıs, sahneye çıktığımız günlerden sadece biri. Ne kadar güçlü çıkarsak o kadar gurur, umut ve heyecan olacak bizler için… Tam tersi duygular egemenler için…

Uyarıyoruz: Seçim sonrasında yaşayacağımız saldırı sürecine hazırlanmalıyız. Birleşik bir savunma hattı kurmalıyız. Bu süreç geçiştirilemez, sinerek, ‘tam siper’e yatarak atlatılamaz. Gün devrimcilik günüdür, sınıf devrimciliği günüdür.

Yetersiz beslenme yalnızca açlık değil, sağlıklı ve dengeli beslenememektir. Halkımız bayramdan bayrama et yüzü görürken, pazarlarda sebze meyve fiyatları uçarken, zamlarla hızla açlığa mahkum edilmek üzere. Beslenemiyoruz.

UST olarak, hem Nicolás Maduro’nun işçi düşmanı ve baskıcı diktatörlüğünü hem de ABD emperyalizminin ve kıtadaki müttefiklerinin müdahaleci politikalarını kategorik olarak reddediyoruz.

Türkiye devrimci hareketi, son nefesine kadar işçi sınıfı davası için fedakarca çalışan bir neferini kaybetti. 12 Eylül'ün işkencelerine, hücrelerine boyun eğmeyen, hayatı boyunca iftihar duyulacak bir tavra sahip olan Halil ...

Güncel mücadeleler ve faşizan rejime karşı işçi sınıfının çıkarlarını, hatta sosyalistlerin fiziksel varlığını korumak için birleşik bir mücadele örgütü hâlâ nesnel bir ihtiyaçtır.

ENTERNASYONAL ve PATRONSUZ DÜNYA, ortak bir seçim tavrı belirleyerek, işçi sınıfımızı ve devrimcileri "TAYYİP GİTSİN!" tutumunda birleşmeye ve 24 Haziran seçimlerinin ardından büyük bir mücadeleye hazırlanmaya çağırdı.

Türkiye hükümeti başta olmak üzere, lafta Filistin halkının yanında olduğunu öne süren Müslüman ülkelerin gerici iktidarları, İsrail’e karşı hiçbir yaptırım uygulamıyor. Uluslararası ve ikili anlaşmalar sorunsuz devam ettiriliyor.

Suriye'de çözüm büyük devletlerin müdahaleleriyle sağlanamaz. Barış, Suriyeli emekçilerin, Kürtler de dahil tüm kesimleriyle temsil edileceği müzakereler yoluyla tesis edilebilir!