Ekim Devrimi’nin 100. yılında: Yaşasın madencinin zaferi!

Maden işçilerinin irade göstererek başlattığı bu direnişi selamlıyoruz! Özelleştirme kararı torba yasadan çıkana kadar direnişe devam!

Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünde, Zonguldak maden işçisi direnişe geçti! Özelleştirmeye karşı başlayan direniş, Amasra başta olmak üzere Zonguldak dışındaki ocaklara da yayıldı. Madencilerin direnişi AKP hükümetini uyutmadı; sabaha kadar sendikacılarla görüşen hükümet yetkilileri, madencilerin taleplerini kabul ederek, madenlerin özelleştirilmesi maddesini torba yasadan çıkardı.

Selam olsun madencilerin onurlu direnişine ve zaferine!

Zonguldaklı maden işçileri, güzel bir tesadüfle, Ekim Devrimi’nin başlangıcının 100. yılına denk gelen 6 Kasım günü TTK’nın özelleştirilmesine karşı ocaktan çıkmama eylemine başladı. Vardiyada ocakta olmayan madenciler de dışarıda eyleme destek verdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki 58’inci maddesi, Zonguldak’taki madencilerin tepkisini çekmişti. Genel Maden İşçileri Sedikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

Madenciler, 6 Kasım itibarıyla tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00-16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler, arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın eylem kararı almadığını, işçilerin kendilerinin örgütlenerek böyle bir eylem başlattığını söyledi.

Hükümetle sabaha kadar süren görüşmeler sonucunda AKP iktidarı geri adım attı, özelleştirmenin torba yasadan çıkarılacağı teminatını verdi.

Maden işçilerinin irade göstererek başlattığı bu direnişi selamlıyoruz!

Özelleştirme kararının torba yasadan çıkarılması işçi sınıfının zaferidir, birleşen ve mücadele eden işçilerin gücünü bir kez daha göstermiştir!

Yaşasın madencilerin onurlu direnişi!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Belki İlginizi Çeker

0 yorum