Patronlar kârı niye paylaşmıyor?

Kimi şirketler kârlarını bir sene içinde yüzde 200’ün üzerinde artırdı. Ama konu işçiye maaş zammı vermeye gelince kârdan bahseden yok! Ve ilk krizde, bu ettikleri kârları unutup yine tensikata gidecekler…

Metal işkolunda grup sözleşmesi ve asgari ücret için zam görüşmeleri başladı. Birkaç ufak restleşmenin ardından TÜİK’in acayip şekilde belirlediği resmi enflasyon rakamları ya da birkaç puan üzerinde bir oranda anlaşılacak. Bu fazla oran siyasi iktidarın bir lütfu olarak pazarlanacak. Bu komediye her sene ağustos ayında kamu sendikaları ile hükümet arasında ve Aralık ayında göstermelik asgari ücret komisyonunun yaptığı görüşmelerden biliyoruz.

Bu yıl Türk-İş asgari ücret için açlık sınırı olan 1.893 lirayı kabul edeceğini açıkladı. Hükümetten ise yanıt başbakan tarafından verildi. “Hiçbir zaman çalışanımızı enflasyon oranını altında zamma teslim etmedik” derken yeni ‘Çalışma Bakanı’mız asgari ücretin yıllar içinde ne kadar arttığından bahsetti, sanki harcamalar yerinde duruyormuş gibi… Komik…

MESS OHAL’e güveniyor

Metal işkolunun patronlarının temsilcisi (MESS) ise OHAL’e de güvenerek 1 Aralıkta yapılan grup görüşmelerinde 6 aylık dönemi kapsayacak bir şekilde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapmayı (yüzde 3,2) teklif etti.

Her toplu görüşme ve asgari ücret belirlenme döneminde fedakarlık lafı ağızlardan düşmez. Hem patron hem siyasi iktidar işçiden fedakârlık yapmasını ister. Ülkeyi felaket eşiğine getiren işçiler olmadığına göre bu fedakârlığın işçilerden beklenmesi tabii ki siyasi iktidarın tercihidir.

Ama gerçek öyle mi? Kimi şirketler borsada işlem görmekte ve bu nedenle bilançolarını açıklamak durumundalar. Metal grup sözleşmesine dâhil otomotivin önde gelen şirketlerinden Ford Otasan 2017 ilk dokuz ayında 979,86 milyon TL kâr etmiş. Geçen yıla göre yüzde 54 kâr artışı! Şimdi Ford Otosan’da çalışan emekçi arkadaşımız yüzde 54 zam talep ederek Koç ile pazarlığa tutuşabilir mi? Ya da asgari ücretle güvenlik görevlisi ve banko memuru çalıştıran Akbank. 4514,85 milyon TL net kâr ile yüzde 28 kâr artışı elde etmiş! Goodyear işçisi yüzde 100 zam talep etse patron ne yapardı? Huzuru bozmaktan işçileri kovar mıydı? Şirket geçen yıla göre yüzde 232 kâr etmiş. 12 saati aşan mesai ile çalışan BİM işçileri kardeşlerimiz… Ya siz? Sizde sendika da yok. Ama patronunuz kârını yüzde 34 artırmış! Rakamları görmek isteyen herhangi bir yatırımcı, kuruluşun web sayfasından bu rakamlara ulaşabilir.

Talebimiz nettir. Fedakârlık yapacak olan varsa bu patronlar olmalıdır, bizler değil. Bizim gelir ve giderlerimiz hiç kimse için sır değil. Daha maaşımızı almadan vergimizi peşin ödüyoruz. Vergi kaçırma, vergi indiriminden yararlanma harcamalarımızı masraf gösterme gibi bir ayrıcalığımız yok. Ama emeğimiz sayesinde zenginleşen patronların ve işletmelerinin gelir giderleri harcamaları sır, ticari sırdır. Koruma ve kollama altındadır.

Bu nedenle toplu sözleşmelerde yüzdelik ücret zam talebi aldatıcıdır. 1404 TL asgari ücretle çalışan ile 10 bin TL alan şirket müdürü vb. aynı oranda zam alması ne kadar adildir? (70 TL ve 500 TL yüzde 5 oranında zam düşünüldüğünde). Pazarlıktan önce defterleri kontrol etmek gerekir: Kim ne kadar alıyor? Nereye ne harcanıyor? Bakalım işçilere kaynak var mı, yok mu?

Emekçilerden fedakarlık talebinde bulunanlar her şeyden önce kendi muhasebe defterlerini ya da harcama kalemlerini açarak işe başlasınlar.

O zaman gerçek pazarlık zemini oluşacaktır…

Belki İlginizi Çeker

0 yorum